BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Chat với 123CS qua Facebook
Hoặc gọi 1900 1549 (1.000 đ/phút)